Diemen heeft lagere arbeidsparticipatie dan regio

Diemen heeft een lagere arbeidsparticipatie dan andere gemeenten in de regio. In Diemen is het zogenaamde onbenut arbeidspersoneel onder mensen van 15 tot 75 jaar 12,7 procent vergeleken met bijvoorbeeld 8,5 procent in Edam-Volendam en 8,8 procent in Waterland. Dat betekent dat nagenoeg één op de acht inwoners van Diemen in die leeftijdsgroep die wel zouden kunnen werken niet aan het arbeidsproces deelneemt. Dat heeft de Metropoolregio Amsterdam meegedeeld op basis van cijfers van het CBS over 2021. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. In de 32 gemeenten in de MRA kwam dat cijfer uit op 10,1 procent, precies even hoog als het gemiddelde in Nederland. In de provincie Noord-Holland gaat het om 11,1 procent en in Flevoland om 10,7 procent.