Plan voor woningbouw op terrein bij Station Diemen

Op het terrein bij station Diemen waar nu nog de bouwketen voor het spoorviaduct staan moet een project met sociale woningen komen. ‘’Voor de bewoners van de Harmonielaan in Spoorzicht wordt spoedig een proces, inclusief participatie, gestart zodat we daar sociale woningbouw kunnen realiseren nadat de spooronderdoorgang gereed is,’’ staat in het coalitie-akkoord van de vier in Diemen ‘regerende’ partijen. Voor de bouw van het viaduct zijn ook een viertal sociale woningen gesloopt (foto). Verder houdt het college, zoals gemeld, vast aan de bouw van 38 sociale woningen in vier lagen op het speelveld van Buitenlust. Voor de Griend in Diemen-Zuid blijft de gemeente kijken of woningbouw in de toekomst mogelijk is. ‘’De coalitie ziet dat de verkeersontsluiting van de Griend technisch ingewikkeld is. Daarom kiest de coalitie ervoor om deze periode verkeersonderzoek uit te voeren. Met de resultaten van dit onderzoek en indien nodig aanvullende relevante onderzoeken gaan we kijken of woningbouw mogelijk is.’’