Gevolgen krimp openbaar vervoer voor Diemen nog niet bekend

Wat de dreigende krimp in de dienstregeling van het GVB voor het openbaar vervoer in Diemen gaat betekenen is op dit moment nog niet bekend. Dat melden B&W in antwoord op vragen van de VVD. Het GVB is momenteel bezig met het opstellen van het vervoerplan voor 2023. Diemen maakt zich wel zorgen over mogelijke inkrimpingen van het OV in Diemen: ‘’Wij delen uw zorgen over het mogelijk afschalen van het OV. Een afwaardering van het OV aanbod in Diemen en omgeving kan grote maatschappelijk gevolgen hebben en is in onze ogen ongewenst.’’ Het college is dan ook in gesprek met de Vervoerregio ‘om te voorkomen dat er daadwerkelijk afgeschaald wordt als gevolg van het kabinetsbesluit om te stoppen met de steunregeling voor het OV.’ Specifiek voor Holland Park, waar de VVD naar had gevraagd, gaan B&W er van uit dat het OV aanbod en de bereikbaarheid van voldoende niveau blijft.