D66: pleegden ambtenaren Burgerzaken Diemen fraude?

‘’Zijn er in Diemen in de afgelopen jaren gevallen van fraude door ambtenaren bij Burgerzaken bekend? Heeft het college zicht op hoe vaak deze en andere procedurele afwijkingen in Diemen zijn voorgekomen in de afgelopen jaren? Zo ja, hoe vaak is dat voorgekomen? Zo nee, hoe wil het college hier inzicht in krijgen?’’ Dat stelt de raadsfractie van D66 in schriftelijke vragen aan B&W. De fractie wil ook nog weten welke maatregelen er in Diemen zijn genomen om procedurele afwijkingen en/of fraude bij Burgerzaken door ambtenaren inzichtelijk te maken en te voorkomen? ‘’Welke maatregel wil het college nemen om te voorkomen dat procedurele afwijkingen en/of fraude vaker voorkomen?’’

D66 Diemen stelt verder ter toelichting: ”D66 Diemen wil geen ruimte bieden aan ondermijnende criminaliteit in Diemen. De afgelopen weken verschenen er diverse berichten in de media over hoe criminelen valselijk opgemaakte – maar authentieke – paspoorten wisten te krijgen met behulp van corrupte ambtenaren bij Burgerzaken in diverse gemeenten. Dit is verontrustend omdat een crimineel met een vals paspoort in staat wordt gesteld om bijvoorbeeld ongemerkt het land te verlaten, maar ook bijvoorbeeld om ongezien een woning te huren. Daarnaast kunnen onschuldige burgers wiens identiteit wordt gebruikt voor een vals paspoort ernstig in de problemen komen.” De staatssecretaris voor binnenlandse zaken heeft ook aangegeven dat ‘veel gemeenten hun interne checks en balances niet op orde hebben en dat de systemen structurele fouten bevatten die ruimte hebben geboden voor het plegen van strafbare feiten’.