Diemen krijgt een digitaal inwonerspanel

Diemen krijgt een digitaal inwonerspanel. Dat is een min of meer vaste groep inwoners die (incidenteel) betrokken wordt in het kader van beleidsontwikkeling. Ook kan het worden ingezet als middel voor verbetering van de dienstverlening en participatie, aldus B&W in een voorstel. ‘’Het is een middel om op een structurele, efficiënte en laagdrempelige manier inwoners te laten meedenken met de gemeente over onderwerpen die hen aangaan. Inwoners kunnen zich vrijwillig inschrijven voor het digitale inwonerspanel. Zij ontvangen drie à vier keer per jaar een vragenlijst met vragen over onderwerpen die hen aangaan. De uitkomsten van deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij beleidsontwikkeling of planvorming, legt het college uit.