Diemen Nieuws

Diemen wil snel landelijk verbod op vuurwerk

De gemeente Diemen wil snel een landelijk verbod op vuurwerk. In Diemen zelf geldt komende jaarwisseling, zoals eerder gemeld, wel een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen maar niet op ander vuurwerk. Bovendien zijn er een aantal vuurwerkvrije zones. In Amsterdam geldt tegelijkertijd wel een algemeen verbod. Burgemeester Erik Boog: ‘’We vinden het erg jammer dat er nog geen landelijk totaalverbod geldt. Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie, maar het levert zoveel maatschappelijke schade en overlast op. Het is doorgeslagen. Wij pleiten dan ook voor een eenduidig landelijk verbod. Je moet niet willen dat elke gemeente een ander beleid gaat voeren, wat nu dreigt te gebeuren.’’ Vuurwerk wordt nu al afgestoken op momenten en plekken waar dat niet is toegestaan. Daartegen wil de gemeente optreden en er wordt al extra toezicht ingezet. Boog: ‘’Bestrijding van vuurwerkoverlast is niet alleen een taak voor politie en handhavers, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik wil nadrukkelijk wijzen op de verantwoordelijkheid van ouders. Zij moeten hun kinderen beter voorlichten en aanspreken. Ook in het belang van de veiligheid van de kinderen zelf. Het is soms belachelijk wat voor soort vuurwerk er al wordt afgestoken. Het lijken wel bommen. Dieren worden angstig en slaan op de vlucht. Mens en natuur ervaren enorm veel schade en overlast’’. Overlast van vuurwerk kan worden gemeld via de website van de gemeente. Politie en toezichthouders kunnen dan extra surveilleren en soms is ook directe opvolging van een klacht mogelijk. Ook doorgeven aan de politie kan, bij geen spoed: via 0900 8844 en bij zeer dringende spoed via 112.