Groen licht voor kleine supermarkt Holland Park Diemen

De gemeente Diemen wil medewerking verlenen aan de vestigen van een kleine supermarkt aan het Herman Broodhof in Holland Park. ‘’Er wonen inmiddels zoveel mensen in de nieuwe wijk dat een kleine tijdelijke supermarkt wel op zijn plaats is. Het plan betreft een kleinschalige winkel voor dagelijkse boodschappen, zonder winkelkarretjes, met een oppervlakte van 340 m2. Het college geeft aan dat de ondernemer de winkel voor maximaal 10 jaar mag uitbaten,’’ aldus B&W. Het is de bedoeling dat er in Holland Park, als de wijk vrijwel is afgerond, een grote supermarkt komt van circa 1000 m2. ‘’Maar het college vindt het goed dat er tot die tijd een kleinschalige winkelvoorziening voor de huidige inwoners van de wijk is. Toelaten van een kleine supermarkt voor een bepaalde periode heeft geen negatieve gevolgen voor de plannen op de lange termijn.’’ De volgende stap is dat de ondernemer een vergunning voor het plan indient. Eerder deelde Spar aan diemerkrant.nl mee dat het grote interesse had in een winkel in Diemen, waarbij Holland Park nog niet werd genoemd.