Problemen leerlingenvervoer worden ook in Diemen erger

De problemen bij het leerlingenvervoer worden ook in Diemen erger. Voor een derde van de gezinnen in Diemen loopt dat vervoer niet zoals verwacht mag worden wat voor sommigen schrijnende situaties oplevert, schrijven B&W. De gemeente heeft wel ‘kritische gesprekken’ gevoerd met de vervoerder Willemsen – de Koning maar desondanks is het tekort aan chauffeurs verder opgelopen. ‘’We moeten onderkennen dat er ook sprake is van een bepaalde mate van overmacht voor de vervoerder als gevolg van de huidige (arbeidsmarkt)situatie,’’ aldus het college. De gemeente neemt daarom een noodmaatregel door tijdelijk een hogere vergoeding te betalen aan – nieuwe – onderaannemers ofwel ZZP-ers. Die hogere vergoeding wordt tot aan de zomervakantie 2023 uitbetaald aan de vervoerder. Als voorwaarde voor deze tegemoetkoming verwacht de gemeente een plan van de vervoerder voor het schooljaar 2023-2024. In dit plan moet de vervoerder aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat zij zonder deze hogere vergoeding hun vervoerscapaciteit op peil houden vanaf het schooljaar 2023-2024.’’