Diemen opnieuw bij snelst groeiende gemeenten

Diemen behoorde ook in het net afgelopen jaar 2022 tot de Nederlandse gemeenten met de hoogste groei van de bevolking. In Diemen groeide de bevolking met 34,9 per 1.000 inwoners waarmee de gemeente samen met onder meer Vlieland en Maassluis tot de top 7 behoort. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Diemen was enkele jaren geleden zelfs de snelst-groeiende gemeente van ons land. In slechts 9 van de 344 gemeenten in Nederland daalde het aantal inwoners in 2022 terwijl dat in 2021 nog in 61 gemeenten het geval was. Alle gemeenten kregen er in 2022 per saldo (immigratie minus emigratie) inwoners bij door buitenlandse migratie, met name van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari vanuit Oekraïne naar Nederland kwamen, vestigden zich in nagenoeg alle gemeenten, ook in Diemen. Voor een aantal van hen zijn in Holland Park ook speciale containerwoningen neergezet (foto).