Openstellen busbaan Diemen-Zuid zo goed als rond

De openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid voor alle verkeer is zo goed als rond. In de beroepsprocedure die door de actiegroep van omwonenden is ingesteld, heeft de Raad van State bepaald dat de gemeente alleen nog moet zorgen dat de geplande 30 km/u maximum snelheid op de – dan voormalige – busbaan goed wordt geregeld. Dat kan door een verkeersbesluit vast te stellen, waarvoor de gemeente nu acht weken de tijd heeft. ‘’De gemeente heeft begrip voor de uitspraak en acht het goed mogelijk de gevraagde toevoeging te leveren. Het was namelijk al de bedoeling om de snelheidsbeperking voor de open te stellen busbaan in te stellen, net als voor alle andere hoofdwegen in Diemen Zuid. Verder is de gemeente blij dat de elementen van het bestemmingsplan overeind zijn gebleven en dat de overige beroepsgronden ongegrond zijn verklaard. Bovendien geeft de Raad van State aan dat de gemeente een evenwichtige afweging van belangen heeft gemaakt en dat de voordelen van het besluit opwegen tegen de nadelige effecten. De gemeente beziet nog wat de gevolgen zijn voor de planning van de geplande werkzaamheden om de busbaan open te stellen en de omgeving ervan op te knappen,’’ aldus de gemeente Diemen.