Oba naar Omval

Diemen wil lezen bij kinderen verder stimuleren

De Diemense scholen, Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en de gemeente gaan samen het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen in Diemen verbeteren. Met een subsidie van de gemeente gaat de OBA samen met de scholen en aanbieders van voorschools onderwijs aan de slag in het Diemer Leesoffensief. Dit brengt de bibliotheek in de school, vanaf de peutergroep tot en met groep 8. ‘’We zijn blij dat we nu samen met de scholen en de OBA op school kunnen gaan werken aan het verbeteren van de leesvaardigheid van kinderen’’, aldus wethouder Jeroen Klaasse van onderwijs en kinderopvang. ‘’Plezier hebben in lezen helpt enorm als je leert lezen. De bibliotheek kan zorgen voor de meest geschikte én leukste boeken in de school. Ook om thuis lekker verder te lezen. Goed kunnen lezen is belangrijk om goed te kunnen leren op school, maar ook om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom sluit het Diemer Leesoffensief ook goed aan bij onze aanpak van laaggeletterdheid voor volwassenen.’’ ‘’OBA is erg blij met een meerjarige en structurele samenwerking in Diemen. Zo kunnen we echt verschil maken en is Diemen een voorbeeld voor een succesvol Leesoffensief’, aldus Maarten Lammers, programmamanager OBA school.