Diemen zoekt locaties voor plaatsen van meer zonnepanelen

B en W van Diemen heeft de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland een Zonneladder laten opstellen. Daarmee kan de gemeenteraad gerichter kiezen waar in Diemen wel, misschien of geen grootschalige opwek van zonne-energie mogelijk is. Diemen heeft nog zes gebieden waar gezocht wordt naar ruimte voor zonnevelden. Als eerste stap wil Diemen alle grote daken in de gemeente volleggen met zonnepanelen. De gemeente start hiervoor binnenkort met een actieprogramma ‘Zon op grote daken’ om eigenaren van grote daken (vooral op bedrijfsterreinen) te stimuleren hun daken vol te leggen. Vervolgens zijn er mogelijkheden langs de spoor- en snelwegen, zoals op taluds en geluidschermen. Bij de Gooiseweg zijn bijvoorbeeld de vier lussen bij de op- en afritten kansrijk. Vanwege moties in de gemeenteraad en andere bestemmingen hebben de weilanden van de manege en de weiland-driehoek bij de ingang Diemerbos geen voorkeur. Niettemin kunnen deze gebieden volgens de Natuur- en Milieufederatie in de toekomst wel ingezet worden door natuurvriendelijke bedekking van 50% en meer natuur.