Plan bouw 100 sociale huurwoningen bij Spoorzicht Diemen

De gemeente Diemen wil op de voormalige NS parkeerplaats bij Station Diemen in de wijk Spoorzicht circa 100 sociale huurwoningen bouwen. Het terrein is momenteel nog in gebruik voor de bouw van de spooronderdoorgang in de Ouddiemerlaan (foto). B&W hebben het groene licht gegeven voor de start van het project. De gemeente wil de bewoners van Spoorzicht nauw bij de verdere ontwikkeling betrekken. Binnenkort wordt daartoe een bijeenkomst georganiseerd in de buurtspeeltuin aan het C.J. der Kinderenplein. Verder brengt de gemeente ook in beeld ‘hoe de woningbouw met behoud van de woon- en leefkwaliteit is in te passen bij Spoorzicht en nabij het station Diemen.’ Daarnaast worden mogelijke belemmeringen onderzocht zoals de bodem, externe veiligheid (spoor), de ligging van kabels en leidingen, luchtkwaliteit en geluid, flora en fauna en archeologie én er worden ruimtelijke en financiële verkenningen gedaan.