Gemeente Diemen houdt enquete over afvalinzameling

De gemeente Diemen houdt momenteel een online enquête over de inzameling van afval. ‘In 2020 is in Diemen het nieuwe Afvalplan ingevoerd. Het idee was om het voor bewoners makkelijker te maken het afval gescheiden aan te bieden. Zo kunnen we samen meer grondstoffen hergebruiken. We willen graag uw ervaringen horen over de acties uit het plan. Voor grofvuil moeten we nog maatregelen op gaan stellen. Over onze ideeën horen we graag uw mening,’ aldus de aankondiging. Vragen gaan onder meer over de containers bij laagbouw, de ondergrondse containers elders en de frequentie van het ophalen van afval. Ook vraagt de gemeente of voor het ophalen van grofvuil voortaan betaald zou moeten worden. Het onderzoek is hier te vinden: Survalyzer – Professional survey