Raad Diemen stelt bespreking plannen GVB uit

De gemeenteraad van Diemen heeft de bespreking van het vervoerplan van het GVB, dat voor donderdag 25 mei op de agenda stond, voorlopig uitgesteld. Dat betekent dat de raad ook niet spreekt over het idee om de route van bus 44 door Diemen-Centrum te verleggen naar de Prinses Beatrixlaan, Prins Bernhardlaan en Muiderstraatweg en het voornemen om metrolijn 53 niet langer naar het CS te laten rijden. De bespreking is uitgesteld nadat de gemeente Amsterdam heeft meegedeeld 7,5 miljoen euro uit te trekken om het openbaar vervoer op peil te houden in 2024. Dat geldt voor de hele de concessie Amsterdam waar Diemen ook onder valt. ‘Daarom zijn het GVB, de vervoerregio en gemeente Amsterdam in gesprek met elkaar wat dit betekent voor het concept Vervoerplan 2023 en 2024. Gemeente Diemen wacht af wat er uit deze gesprekken komt en geeft daarom nu geen reactie op het concept Vervoerplan 2023 en 2024,’ laat de gemeente weten.