VVD bezorgd om veiligheid rond nieuwe station Diemen

De VVD-fractie is bezorgd over de veiligheid rond het nieuwe station Diemen en in de spooronderdoorgang. De partij wijst daarbij op het feit dat er enkele jaren geleden sprake was van veel overlast van jongeren waarover omwonenden ook meerdere malen hebben geklaagd bij de gemeente en ProRail. In verband daarmee vraagt de VVD-fractie wat de gemeente doet om de veiligheid rond het onbemande station en de onderdoorgang te garanderen en mogelijke overlast rond het station Diemen te voorkomen? ‘’Is er cameratoezicht rond het station Diemen en bij de spooronderdoorgang? Zo nee, waarom niet? Is het college met ons van mening dat cameratoezicht kan leiden tot het verminderen van overlast en (gevoelens van) onveiligheid?’’ aldus vragen aan B&W. De fractie wil ook weten of er overleg is geweest met omwonenden over de situatie op en rond het station.