Buitenlust

Diemen zet woningbouw op speelplaats Buitenlust door

B&W van Diemen zetten het plan door om op een speelplaats bij de wijk Buitenlust twee flatgebouwen van maximaal vijf en drie woonlagen met samen 38 woningen te bouwen. Het college vindt dat nodig ‘vanuit de motivatie om in Diemen meer betaalbare woningen te bouwen.’ Daarom is het betreffende bestemmingsplan nu voorgelegd aan de gemeenteraad die uiteindelijk een definitief besluit neemt over de bouwplannen. Op de ontwerpplannen zijn 13 zienswijzen ofwel bezwaarschriften binnengekomen. Een comité van bewoners van Buitenlust verzet zich al vanaf het begin fel tegen de plannen om het speelveld op te offeren voor woningbouw. De gemeenteraad bespreekt de plannen in een informatieve raadsvergadering van 21 september. Tijdens de vergadering is het mogelijk in te spreken. Het is wel nodig hiervoor aan te melden bij de raadsgriffier voor de vergadering. Een week later, op 28 september neemt de gemeenteraad een besluit over het bouwplan.