Diemen telt rond de 130 verkeersongevallen per jaar

In de gemeente Diemen zijn vorig jaar 135 verkeersongevallen geregistreerd. Dat waren er nagenoeg even veel als in het voorafgaande jaar maar 20 meer dan in 2020. Bij die ongevallen vielen vorig jaar 24 gewonden, 3 minder dan in 2021 en 8 minder dan in het jaar daarvoor. De gemeente Diemen beoogt de verkeersveiligheid verder te verbeteren. In dat kader worden wegen ‘duurzaam veilig’ ingericht en wordt de veiligheid in het verkeer in Diemen ook voortdurend gemonitord. Ook wordt gewerkt aan een integrale mobiliteitsvisie voor Diemen waarin verkeersveiligheid weer een belangrijke rol zal spelen. Verder krijgt de gemeente regelmatig meldingen over verkeersonveilige situaties in Diemen. ‘’Melders krijgen altijd een reactie. Op basis van de melding onderzoeken we de situatie en bepalen we of er inderdaad sprake is van een ongewenste situatie. In sommige gevallen passen we situatie direct aan, bijvoorbeeld door het plaatsen van een verkeersbord of een hek. Het komt ook voor dat we een wijziging opnemen in een geplande herinrichting of project,’’ aldus wethouder Hans Prins (Ons Diemen) in een nota aan de gemeenteraad.