Diemen wil evenement jaarwisseling; geen totaalverbod vuurwerk

B&W van Diemen willen rond de jaarwisseling een feestelijke activiteit organiseren voor de inwoners. Zo’n evenement moet het afsteken van vuurwerk verder ontmoedigen en bijdragen aan een veiliger en rustiger viering. Voor zo’n centrale show wordt gedacht aan lasers of drones. Het college stelt de raad voor om voor dit evenement 50.000 euro beschikbaar te stellen. Diemen krijgt nog geen algemeen verbod op vuurwerk. Landelijk geldt er inmiddels een verbod voor consumenten voor knalvuurwerk, enkelschotsbuizen en vuurpijlen, maar nog geen totaalverbod voor consumentenvuurwerk. Het college blijft wel pleiten voor een landelijk totaalverbod. Zolang dat er niet is, gelden er in Diemen beperkende maatregelen voor het afsteken van vuurwerk, onder andere door de instelling van vuurwerkvrije zones. Burgemeester Boog: ‘’Het afsteken van vuurwerk is doorgeslagen en zorgt jaarlijks voor heel veel schade. Bovendien gaat het gepaard met geluidsoverlast, stankoverlast, milieuverontreiniging en angst. Door een evenement te organiseren willen we een alternatief gaan bieden voor het afsteken van consumentenvuurwerk en zo het totaal aan afgestoken vuurwerk verkleinen.’’