Diemen betaalt 1,2 miljoen meer voor school Holland Park

De gemeente Diemen betaalt de projectontwikkelaar die de nieuwe Brede School in Holland Park heeft gebouwd 1,2 miljoen euro extra voor gemaakte meerkosten. Daarmee wordt niet de totale kostenoverschrijding vergoed. ‘’Op basis van gevoerde overleggen en advisering komt het college van B&W tot de conclusie dat het verstandig is om BPD/Dura Vermeer te compenseren. Het college kiest er wel voor om niet alle meerkosten te vergoeden, maar slechts een beperkt deel. In totaal is het voornemen om een bedrag van 1,2 miljoen euro te compenseren,’’ deelt de gemeente mee. ‘Met de aanvullende afspraken die we nu maken, laten we zien dat we ook in moeilijke tijden bereid zijn om als opdrachtgever verantwoordelijkheid te nemen. Zo zorgen we dat er continuïteit in de relatie blijft en voorkomen we onnodige conflicten. Een slepend juridisch traject is voor alle partijen nadelig.’ De Brede School in Holland Park gaat 4 september open en vervangt Het Atelier in Diemen-Zuid. Ook kinderopvang Kind & Co biedt vanaf september kinderopvang aan in het gebouw. Daarnaast is er een gymzaal die buiten schooltijden ook door andere inwoners en verenigingen is te gebruiken.