Buitenlust

Raad Diemen bespreekt woningplan speelveld Buitenlust

De gemeenteraad van Diemen bespreekt donderdag 21 september de plannen om op het speelveld in de wijk Buitenlust 38 woningen in 3 tot 5 bouwlagen te bouwen. Dat onderwerp staat op de agenda ná bespreking van het jaarverslag van de ombudsman, wat geruime tijd in beslag kan nemen. B&W willen het plan doorzetten ‘vanuit de motivatie om in Diemen meer betaalbare woningen te bouwen.’ Het plan stuit al sinds de eerste ideeën op fel verzet van de bewoners van de wijk. Tegen de plannen zijn dan ook 13 bezwaarschriften ingediend. De indieners  en andere belangstellenden kunnen voor de bespreking in de gemeenteraad inspreken. Wie dat wil, dient zich voor de vergadering te melden bij de raadsgriffier. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 28 september een definitief besluit neemt over de plannen.