Inwoners Diemen meestal tevreden over nieuwe afvalbeleid

Inwoners van Diemen blijken over het algemeen tevreden over het in 2020 ingevoerde nieuwe beleid om afval in te zamelen. 72 procent van de 430 inwoners die een enquête van de gemeente hebben ingevuld zegt tevreden te zijn over de mogelijkheden om hun afval gescheiden aan te bieden. Het meest gescheiden wordt papier en karton (93 procent van de respondenten) en glas (85 procent), plastic en drankkartons (83 procent) met op afstand GFT (66 procent). 83 procent van de ondervraagden heeft een eigen container(s), de overigen maken gebruik van verzamelcontainers in de buurt. Op een vraag of voor het ophalen van grof vuil voortaan betaald moet worden, stellen twee op de drie inwoners dat niet eerlijk te vinden. Bijna de helft van de respondenten vindt het echter wel een goed idee om een maximum te stellen aan de hoeveelheid gratis op te halen grof vuil. Verder vindt ook een meerderheid dat brengen van afval naar het Recycleplein vrij en gratis moet blijven. Overigens laat de enquête ook zien dat 28 procent, dus ruim één op de vier, van de inwoners niet tevreden is over het huidige afvalbeleid.