Diemen wil aantal parkeerplaatsen verder verminderen

De gemeente Diemen wil het aantal parkeerplaatsen verminderen. Dat moet ruimte maken voor meer groen en ‘kwalitatieve verblijf- en speelruimte’. Parkeren neemt veel ruimte in beslag die we kunnen inzetten voor andere doeleindes waarmee we de leefkwaliteit in Diemen kunnen verbeteren, aldus een notitie aan de raad. Ook willen B&W schonere en innovatieve vormen van (deel)mobiliteit verder stimuleren. ‘’We willen inzetten op verbeterde (wandel- en fiets) verbindingen tussen de wijken, de parkeerdruk verminderen, behoud van het OV-aanbod en de OV-knooppunten en het inzetten op multimodaliteit en het creëren van mobiliteitshubs. Iedereen moet kunnen meedoen aan mobiliteit. We willen een inclusieve inrichting voor alle verkeersdeelnemers, ook voor mensen met beperkingen. We zetten in op toegankelijk en betaalbaar vervoer voor iedereen en we zetten in op duidelijke communicatie en informatie met betrekking tot het vervoer in Diemen, ‘’staat te lezen in een startnotitie voor een op te stellen Mobiliteitsbeleid. Voor dat beleid wordt de komende tijd ook een uitgebreid participatietraject gestart waarbij bewoners onder meer op een (digitale) kaart kunnen aangeven wat volgens hen knelpunten in het verkeer zijn.