Beplanting Oosterringdijk Diemen uitgewerkt, deze week info-avond

De gemeente Diemen heeft het beplantingsplan voor de herinrichting van het gebied rond de Oosterringdijk vastgesteld. Daarin staat welke soorten groen en bomen bedacht zijn, welke soorten blijven staan of worden versterkt. De gemeente bevestigt daarbij dat er 150 bomen worden verwijderd, wat door een groep omwonenden nog altijd fel wordt besteden. Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg (GroenLinks): ‘’Ecologisch onderzoek laat zien dat op dit moment relatief weinig verschillende diersoorten in het gebied leven. Met dit plan zorgen we ervoor dat het gebied voor de dieren die er al zijn een goede leefomgeving blijft. En dat het ook voor meer diersoorten aantrekkelijk wordt om hier te leven.’’ Over het kappen van bomen zegt hij: ‘’Omwonenden van het gebied hebben hun zorgen hierover geuit, en daar hebben wij begrip voor. Wij moeten er echter voor zorgen dat het gebied veilig blijft om in te wandelen, spelen en bewegen. Bovendien blijven er meer dan 310 bomen behouden, worden er meer dan 247 nieuwe bomen geplant en komen er veel extra struiken bij.’’ Op dinsdag 12 december is er een bijeenkomst in het gemeentehuis over het beplantingsplan.