GroenLinks

GroenLinks: Diemen maakt kwalijke fout rond belastingen

GroenLinks constateert dat de gemeente Diemen fouten maakt rond de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In de net verspreide Diemen Info staat dat de gemeente ‘misschien kan helpen met extra geld. Betaal geen gemeentebelastingen’. Maar die informatie is op dit moment onjuist, aldus de raadsfractie van GroenLinks. ‘’In Diemen is het nu immers alleen mogelijk om kwijtschelding aan te vragen voor de afvalstoffenheffing. GroenLinks Diemen vindt het kwalijk dat mensen hierdoor verkeerde informatie krijgen. Dit wordt versterkt doordat op de website op de pagina over geldzorgen geen informatie te vinden is over kwijtschelding.’’ De fractie wil weten hoe B&W er voor gaan zorgen dat de informatie op de juiste manier wordt weergegeven via de gemeente communicatie kanalen. Tegelijk vraagt de fractie hoeveel huishoudens over 2022 en 2023 een aanvraag voor kwijtschelding voor afvalstoffenheffing hebben ingediend.