Diemen moet aan 175 asielzoekers woonruimte bieden

Diemen moet 175 asielzoekers woonruimte bieden. Dat aantal geldt voor de komende twee jaar, aldus een mededeling van het ministerie van justitie en veiligheid. De plicht voor de gemeente Diemen vloeit voort uit de aangenomen spreidingswet. Deze opvangplekken worden (indicatief) verdeeld over de gemeenten op basis van het inwoneraantal en de sociaaleconomische score van een gemeente. Al bestaande opvangplekken tellen alleen mee als het er meer dan 100 zijn. De huidige opvang van 55 statushouders in Via Hotel Diemen-Zuid, waarvoor Diemen nog een woonruimte moet zoeken, lijken dus niet mee te tellen bij de 175. De Commissaris van de Koning in Noord-Holland moet voor 1 november een opgave verstrekken aan de staatssecretaris van justitie en veiligheid. Die bewindspersoon stelt uiteindelijk de verdeling over de gemeenten vast.