Ouderenpartij

Ouderenpartij Diemen wil Bescherming Bevolking BB terug

De Ouderenpartij Diemen vindt dat ook in Diemen een soort BB ofwel Bescherming Bevolking zou moeten worden ingesteld. Zo´n civiele hulpverleningsorganisatie zou inwoners van Diemen moeten helpen bij crises, (klimaat)rampen zoals overstromingen of hittestress of bij moedwillige verstoring van de drinkwater- of electriciteitsvoorziening, schrijft de partij in vragen aan B&W naar aanleiding van een dergelijk initiatief in Leiden. ‘’Zijn de huidige hulpdiensten adequaat toegerust om bij crises hulp te verlenen aan grote groepen inwoners?’’ vraagt de OPD zich af. De BB was een in 1952 opgerichte organisatie van vrijwilligers die als taak had de bevolking te beschermen tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlogsgeweld tijdens de Koude Oorlog. Later zou de BB ook ingezet moeten worden bij rampen in vredestijd. Mannen die niet in militaire dienst hoefden, waren verplicht noodwacht voor de BB. Op het hoogtepunt telde die BB 156.000 vrijwilligers maar in 1986 werd de BB opgeheven.