Woonkansen

‘Armoede heerst vooral in Diemen-Zuid en Diemen Centrum Noord’

Armoede komt in Diemen vooral voor in Zuid en in het noordelijke deel van Diemen-Centrum. Dat constateert de VVD-raadsfractie in vragen over de Armoedemonitor die de gemeente heeft laten uitvoeren. ‘’Zijn dit de buurten waar ook andere problemen gecentreerd zijn, zoals werkeloosheid, gezondheidsklachten, taalachterstand? Kan het wenselijk zijn om met een gebiedsgerichte aanpak te komen om armoede aan te pakken waarbij de focus niet alleen is om mensen een armoederegeling aan te bieden, maar dat ook andere problemen zoals onderwijsachterstand, werkeloosheid en taalachterstand worden aangepakt?’’ Uit de monitor blijkt ook dat acht op de tien minimahuishoudens langdurig in die situatie zit. Dat ligt volgens de VVD hoger dan het landelijke cijfer. ´´Wat kan de gemeente doen om dit aantal te verlagen, meer richting het landelijke gemiddelde?´´ De partij vraagt B&W tevens om berekeningen van het aantal uren dat een persoon gemiddeld per week moet werken op basis van het minimumloon, inclusief toeslagen, om een inkomen te krijgen van 100% van het wettelijk minimum inkomen of 110% , 120%, 130%, 150% en 160% daarvan.