Ons Diemen wil bomenkap Oosterringdijk weer in discussie

De raadsfractie van Ons Diemen heeft in een lange rij vragen aan B&W de bomenkap en herinrichting van het groengebied Oosterringdijk weer ter discussie gesteld. De fractie stelt onder meer dat een boomdeskundige vindt dat het kappen van 1 op de 4 populieren onverstandig is. ‘Bij storm wordt de druk op de bomen in één rij evenredig verdeeld. Als er bomen tussenuit gehaald worden dan ontstaan er windgaten waar de wind zich doorheen perst zodat er meer druk komt te staan op de bomen aan weerzijde van het windgat. Het risico op stormschade aan  de bomen neemt toe. Dit klinkt als een logische beredenering. Kan dit uitgezocht worden?’’ aldus Ons Diemen. Ook wil de fractie weten waarom 90 procent van de betrokken inwoners het niet eens is met het definitieve plan dat door B&W – met een wethouder van die partij – is vastgesteld. ‘’Door het kappen van 1/3 van de huidige bomen zijn er zorgen over de leefbaarheid van de wijk bij de inwoners. Het gaat hierbij om het dempende effect van het geluid maar ook om fijnstof en de opname van CO2 vanaf de snelweg. Is het niet mogelijk om samen met de bewoners te komen tot een gezamenlijk plan om de gezondheid van bestaande bomen te  bevorderen en te behouden en een gefaseerde aanpak waarin de leefbaarheid van de wijk wordt gewaarborgd. Het gebruik en de beleving door de gebruikers zou dus zwaarwegend mee moeten tellen.’’