Diemen vraagt vergunning kappen 142 bomen Oosterringdijk

De gemeente Diemen heeft een vergunning aangevraagd voor het kappen van in totaal 142 bomen in en rond de Oosterringdijk. Het gaat daarbij om 85 bomen langs de dijk en de A10 zelf, 30 op de parkeerterreinen van de Tobias Asserlaan en nog eens 27 op de parkeerterreinen van de Martin Luther Kinglaan. In dit groengebied wil de gemeente ook nog 4 bomen herplanten en 60 procent van de bomen langs de Oosterringdijk voor meer dan 30 procent snoeien. Tegen de vergunningen kan nog wel bezwaar worden gemaakt. Omwonenden voeren al geruime tijd actie tegen het verdwijnen van de bomen, die volgens hen ook zorgen voor een natuurlijke geluidswal langs de A10 en spoorweg. De gemeente stelt echter dat veel bomen weg moeten omdat ze te oud zijn of anderszins een gevaar vormen. Ook is kappen van bestaande bomen nodig om het groengebied opnieuw in te richten.