Luchtkwaliteit in heel Diemen vorig jaar verder verbeterd

Uit luchtmetingen door de GGD in opdracht van de gemeente Diemen blijkt dat de luchtkwaliteit in 2023 voor het derde achtereenvolgende jaar is verbeterd. Op alle 17 locaties waar metingen werden uitgevoerd is de concentratie stikstofdioxide NO2 gedaald. Die verbetering komt volgens de gemeente onder andere door het schoner worden van het verkeer. De belangrijkste bronnen voor stikstofoxides in Nederland zijn het verkeer en de industrie. Stikstofdioxide is goed meetbaar en vormt een goede indicator voor de algemene luchtkwaliteit. De nu gemeten resultaten voldoen echter nog niet aan de WHO-advieswaarde die de gemeente hanteert als streefwaarde in 2050. Ook dit jaar worden weer NO2-metingen uitgevoerd om de luchtkwaliteit in Diemen te blijven monitoren. Diemen gaat ook verder aan de slag met het Schone Lucht Akkoord ter verbetering van de luchtkwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderzoek naar de invoering van milieuzones, maatregelen tegen houtstook, vergroenen van het eigen wagenpark, stimuleren van het elektrisch rijden, de lobby voor verlaging van de maximumsnelheid op rijkswegen en de inzet van schone mobiele werktuigen bij een aanbesteding.