stadspas

Diemen betaalt 1,67 miljoen uit aan uitkeringen en steun

De gemeente Diemen heeft vorig jaar bijna 1,67 miljoen euro uitbetaald aan uitkeringen en steunregelingen. Het grootste deel daarvan, 544.000 euro, was voor individuele bijstandsuitkeringen. Dat was wel bijna 200.000 euro minder dan in 2022 en de helft van wat er in het jaar daarvoor werd uitgekeerd. Verder was er in 2023 ook 200.000 euro voor individuele inkomenstoeslag. Kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor inwoners met een laag inkomen kostte de gemeente 221.200 euro. Bij een gemiddelde rekening van 350 euro betekent dat dat 700 gezinnen geen bijdrage voor de afvalophaaldienst betalen. De kosten voor de collectieve zorgverzekering voor minima kwamen op 135.500 euro. Een groot bedrag, 218.600 euro, is de gemeente kwijt voor de stadspas. In Diemen komen niet alleen minima maar ook alle ouderen vanaf 67 jaar, ongeacht inkomen of vermogen, voor een gratis stadspas in aanmerking