Diemen wil vier windmolens van 145 meter bij Diemerbos

In en om knooppunt Diemen, op korte afstand van het Diemerbos, moeten vier windmolens komen van 145 meter hoogte. Ter vergelijking, de toren van de Westerkerk in Amsterdam is 87,5 meter hoog. Dat hebben B&W besloten. Behalve die windmolens moeten er ook zonnevelden komen in de Spoordriehoek, in drie lussen van de Gooiseweg alsmede langs de snelwegen A1 en A9 en op de geluidsschermen langs de A1. Het college erkent daarbij dat de ontwikkeling van wind- en zonne-energie ‘impact heeft op de leefomgeving’. Dat zou echter wel binnen de wettelijk toegestane normen blijven. Zo laten de onderzoeken zien dat de overlast van geluid en slagschaduw van windturbines beperkt blijft. Hierbij is ook rekening gehouden met de ontwikkeling van de aangrenzende nieuwbouwwijk Weespersluis in Weesp. ’Het college heeft de inspraakreacties op eerdere voorstellen beoordeeld en beantwoord en ziet geen zwaarwegende reden om het eerder geformuleerde voorkeursalternatief maximale energie opwek te wijzigen,’ aldus de gemeente.