Bewoners Holland Park Diemen ‘moeten weten’ van vlieglawaai

Bewoners van Holland Park Diemen moeten zich bewust zijn van eventuele geluidshinder van vliegverkeer van en naar Schiphol. Dat stelt de gemeente Diemen in een Actieplan Geluid. ‘’De gemeente Diemen heeft een opgaaf voor het realiseren van nieuwe woningbouw. Door de gemeente is de keuze gemaakt om de nieuwe woningbouw ook te realiseren op locaties waar de genoemde overschrijding van de plandrempel (voor geluid) is geduid. Het betreft dan vooral de nieuwbouw in Holland Park. Belangrijk voor de gemeente Diemen is dat nieuwe bewoners van deze woningen zich bewust zijn van de situatie met geluid door vliegverkeer van en naar Schiphol. De gemeente Diemen legt daarom vast dat partijen actief en zo vroeg mogelijk informatie verstrekken over de geluidsituatie en de mogelijkheid van toegang tot informatie,’’ aldus de nota. De fractie van de Ouderpartij Diemen meldt daarbij dat uit een enquête blijkt ‘dat er grote zorg heerst over geluidsoverlast in heel Diemen.’ De OPD wil weten in welke overleggen over Schiphol de gemeente vertegenwoordigd is. ‘’Wilt u meer onderzoek (laten) doen naar de gevolgen van geluidsoverlast voor de gezondheid en het welzijn van inwoners van Diemen?’’ vraagt de fractie aan B&W.