Handhaving regels voor honden in Diemerpolder

Handhaving regels voor honden in Diemerpolder

De Diemerpolder is een onderdeel van Groengebied Amstelland en is een geliefd gebied om honden uit te laten. Omdat de natuur kwetsbaar is en om geen overlast voor andere recreanten te veroorzaken, zijn hier regels aan verbonden. Gezien de vele klachten gaan de komende weken handhavers van de gemeente Diemen, toezichthouders van Groengebied Amstelland en politie controleren of deze ‘hondenregels’ worden nageleefd.
Regels honden Diemerpolder:
De Diemerpolder bestaat uit het Pen-bos, Over-Diemen en de Diemerpolder-Noord en de algemene regel in deze gebieden is, dat honden aan de lijn moeten. Weliswaar zijn een aantal losloopplekken aangewezen waar de honden vrij mogen rondlopen. Deze losloopplekken zijn met borden aangegeven.
De regels over het hondenbeleid in De Diemerpolder kunt u vinden op de borden in de gebieden, op de hondenflyer, in de Algemene Verordening Groengebied-Amstelland en op www.groengebied-amstelland.nl 20170504RP