Schoolstraat Diemen

Veel werkzaamheden in omgeving Schoolstraat

In de Jan Bertstraat en zijstraten, de Schoolstraat en het Schoolpad wordt hard gewerkt, niet zo zeer aan als wel in de weg. In opdracht van Liander, de beheerder van het electriciteits- en gasnet in ons land, worden veel leidingen in deze wijk vervangen. Zo wordt langs het Schoolpad momenteel een nieuwe gasleiding aangelegd. De werkzaamheden lopen vooruit op de grote renovatie van deze wijk, aangeduid als Centrum-West. De gemeente wil daarmee volgend voorjaar beginnen. Voordat de werkzaamheden starten, wordt door het bedrijf Quattro Expertise in opdracht van de gemeente een vooropname van de woningen uitgevoerd. Bij deze opname kunnen eventuele bestaande gebreken of schade aan de woning worden vastgelegd. Met deze gegevens kan achteraf worden beoordeeld of een pand schade heeft ondervonden door het uitvoeren van de werkzaamheden.