Diemen Gezond

Diemenaren voelen zich veelal gezond

Meer dan driekwart van de inwoners van Diemen acht zichzelf gezond tot zeer gezond. Inwoners van Diemen Zuid zijn het vaakst tevreden over de eigen gezondheid. Het percentage chronisch zieken is in deze wijk dan ook het laagst. Bovendien is het aandeel rokers in Diemen de afgelopen jaren gedaald. Daarnaast ervaren  inwoners van Diemen minder geluidshinder van weg- en vliegverkeer en zijn ze meer tevreden over de woonomgeving in vergelijking met zes jaar geleden.
Dat alles valt te lezen in de rapportage van de GGD ‘Gezondheid in Beeld: Diemen’ De gegevens zijn wel gebaseerd op de al in 2016 gehouden Diemense gezondheidsmonitor. Wethouder Ruud Grondel van welzijn en gezondheid: “Dit zijn mooie uitkomsten, maar we moeten wel alert zijn op de aandachtspunten. De toename van het aantal inwoners dat zich eenzaam voelt, vraagt om actie, evenals de toename van het drugsgebruik. Ook zijn er in Diemen vergeleken met de rest van de regio meer ongevallen onder 65-plussers en voelen meer mensen zich gediscrimineerd.’’