Nuonweg Open

Nuonweg moet in 2020 weer open naar Maxis

De Overdiemerweg tussen IJburg en de Maxis, ook bekend als de Nuonweg, gaat in 2020 weer open. Dat betekent wel dat inwoners van Diemen dan tot de Nuonweg door moeten rijden om naar de Maxis te komen. De gemeente Diemen sloot de Nuonweg in 2014 af nadat de brug naar IJburg open was gegaan en dat deel van Amsterdam een directe verbinding kreeg met de A9 en A1. Veel bewoners van IJburg maakten echter bezwaar tegen de sluiting omdat ze over de Nuonweg makkelijk en snel naar de Maxis kunnen. Diemen heeft vorig jaar de bezwaren tegen openstelling ingetrokken maar wel bedongen dat Amsterdam de kosten verder voor haar rekening neemt. Na openstelling van de weg zal ook de aansluiting met de Pampusweg worden aangepast, waardoor het laatste stukje busbaan tussen Almere, Muiden, Weesp en IJburg een volledig vrije busbaan wordt. “De bewegingsvrijheid van de IJburgers wordt groter door de toevoeging van een extra verbinding,” aldus de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens (verkeer en vervoer) in Het Parool. “Het inzetten van de parallelweg van de A1 als vrije busbaan zorgt voor een betere betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Daarbij komt dat we ook de kruising Pampusweg en Maxisweg verkeersveiliger maken.”