Busbaan Diemen-Zuid

Grote toeloop voor info busbaan Diemen-Zuid

Vele tientallen bewoners van Diemen-Zuid en andere delen van Diemen kwamen dinsdag af op de informatie- en inspraakbijeenkomst over de mogelijke openstelling van de busbaan en andere verkeersmaatregelen in Zuid. Aan de hand van kaarten en plattegronden gaven vertegenwoordigers van de gemeente en van bureau Goudappel Coffeng, dat het verkeersontwerp heeft opgesteld, een toelichting op de plannen. Zoals eerder op Facebook en andere sociale media leidde dat ook in het Huis van de Buurt tot soms felle discussies tussen voor- en tegenstanders van openstelling van de busbaan. Realisatie van de plannen kan nog geruime tijd duren. Eerst moet het nieuwe college van B&W en vervolgens de gemeenteraad een besluit nemen en vervolgens kan ook nog een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.