fatale brand

Brandweer leert les van fatale brand Diemen

De Brandweer Amsterdam-Amstelland heeft lessen geleerd van de fatale brand in de studentenflats in Diemen waarbij vorig jaar juli één dode en twee zwaargewonden zijn gevallen. ‘’De lessen van de brand in Diemen worden gezien als een motor achter de activiteiten zoals die al plaatsvinden in het lopende programma ‘Stop en denk na’. Dit heeft 3 pijlers: materieel aanpassingen, realistisch oefenen en samenwerking binnen de ploeg. De lessen van Diemen passen (vooral) binnen de pijler verbeteren van samenwerking binnen de ploeg en versterkt de noodzaak dit onderdeel met hoge prioriteit uit voeren,’’ staat in een nota van BAA en de gemeente Diemen die aan de gemeenteraad is gezonden. Burgemeester Erik Boog deelt verder mee dat de strafrechtelijke en andere onderzoeken naar de daders maar ook naar het optreden van de brandweer nog lopen. Van de drie aangehouden verdachten hebben er twee bekend. Vooralsnog zitten alle drie de verdachten nog in hechtenis. ‘’Naar verwachting zal pas na afronding van de strafrechtszaken meer duidelijkheid komen of en hoeverre er mogelijk sprake is van een privaatrechtelijke aansprakelijkheid van de veiligheidsregio,’’ aldus Boog.