Aanleg rotonde Muiderstraatweg van start

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde op de kruising Muiderstraatweg/Prins Bernardlaan in Diemen zijn begonnen. Als eerste worden tijdelijke omleidingsroutes aangelegd, voor autoverkeer langs de zuidkant van de Muiderstraatweg en voor fietsers en voetgangers over het  volkstuinencomplex. Begin oktober wordt begonnen met de aanleg van de rotonde zelf terwijl het GVB in het weekend van 19 oktober in de nachtelijke uren het tramspoor gaat vervangen. De gemeente Diemen waarschuwt omwonenden dat dat laatste gepaard kan gaan met geluidshinder. Voordat de werkzaamheden starten, gaat het bedrijf Quattro Expertise in opdracht van de gemeente een opname van de iomliggende woningen uitvoeren. Bij deze opname worden eventuele bestaande gebreken of schade aan de woning vastgelegd. Met deze gegevens kan achteraf bekeken worden of een pand schade heeft opgelopen door de werkzaamheden.