Nuon bouwt houtgestookte centrale in Diemen

Energiebedrijf Nuon gaat bij de bestaande centrale in Diemen een biomassacentrale bouwen. Die op houtpellets gestookte centrale van 70 tot 120 MW gaat als bron dienen voor de stadsverwarming. Nuon heeft de benodigde vergunningen aangevraagd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Momenteel zoekt het energiebedrijf aannemers voor het logistieke en verbrandingsdeel met de transportbanden, hamermolens en verbrandingsovens en voor het grond- en wegwerk. Het is de bedoeling dat de bouw na juni volgend jaar begint en dat de centrale halverwege 2020 in gebruik wordt genomen. Warmte directeur Alexander van Ofwegen van Nuon: “Op termijn verwachten we dat andere groene warmtebronnen zoals geothermie of waterstof de rol van biomassa kunnen overnemen. Als de biomassacentrale gebouwd zal worden, dan gaan de flexibele gascentrales in Diemen aanzienlijk minder warmte leveren en ook minder aardgas verbruiken. De gascentrales blijven echter een belangrijke rol spelen op de elektriciteitsmarkt voor het opvangen van variaties in wind- en zonne-energie.”