PR Terrein Diemen

Diemen laat aanbouw woningen inmeten

De gemeente Diemen laat de komende tijd alle aanbouwen van woningen inmeten. Op vorig jaar genomen luchtfoto’s van het woningbestand in Diemen is te zien dat er veel aanbouwen zijn bijgekomen. Daar is meestal geen vergunning voor nodig geweest maar de bouwwerken moeten wel worden opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. De gemeente is wettelijk verplicht deze gegevens bij te houden. Diemen heeft opdracht gegeven aan het bedrijf Lacarto om de bouwsels in te meten. Bewoners van de betrokken woningen krijgen een brief van de gemeente met meer informatie over het hoe en waarom van deze actie.