Meerlanden

Inschrijving open voor Meerlandenfonds 2018

Afvalbedrijf Meerlanden, dat ook in Diemen actief is, heeft weer een bedrag van 55.000 euro in een fonds gestort om sportverenigingen en goede doelen in haar werkgebied te ondersteunen. Vertegenwoordigers van die verenigingen en instellingen kunnen tot 1 november een aanvraag indienen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds 2018 via www.meerlanden.nl/inschrijven. “Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor fijne buurten, waar het prettig wonen en werken is. Vrijwilligers van goede doelen en (sport)verenigingen werken hier ook hard aan mee. Daarom steunen wij hun initiatieven met ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen directeur van Meerlanden. “Dit jaar zullen wij nog meer kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we samen verantwoordelijk voor die prettige leefomgeving. Ik roep daarom ook alle vrijwilligers op om een aanvraag te doen uit het Meerlandenfonds! ”