Gemeente Diemen

Boog verbolgen over idee opheffen Diemen

De suggestie om Diemen op te heffen en samen met Duivendrecht bij Amsterdam te voegen is verkeerd gevallen bij de gemeente Diemen zelf. Het idee komt burgemeester Eenhoorn van Amstelveen die pleit voor een grote Amstelland gemeente met Amstelveen zelf, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel maar zonder Duivendrecht. Dat laatste dorp en Diemen zouden dan maar naar Amsterdam moeten. Burgemeester Erik Boog namens het college van Diemen: “Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Amstelveen zich aanmatigt uitspraken te doen over de toekomst van andere gemeentes. Blijkbaar voelt Amstelveen zich onmachtig en onzeker. De samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer gaat niet goed en ze zijn onzeker over hun positie in de Metropoolregio Amsterdam MRA. Dit pleidooi zien wij daarom als een noodgreep, want de verdere analyse van Eenhoorn is zeer mager en eenzijdig. Wij zien in ieder geval niets in dit grootschalige fusieplan. Ook de wijze waarop dit voorstel is gedaan bevreemdt ons.’’ Boog, die spreekt van een overvaltactiek, benadrukt dat Diemen wel tevreden is over de samenwerking in MRA waar Amstelveen kennelijk moeite mee heeft: ‘’Diemen is kleiner en wij ervaren de samenwerking binnen de deelregio en binnen de MRA als positief, constructief en van toegevoegde waarde. Je moet het natuurlijk wel wíllen.” Diemen heeft samen met twee van de door Eenhoorn genoemde gemeenten, Uithoorn en Ouder-Amstel, al enkele jaren een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie.