Sporthal Diemen

Tweede sporthal Diemen komt een stap dichterbij

Voor een tweede sporthal in Diemen is definitief gekozen voor een locatie naast de bestaande hal aan de Prins Bernhardlaan. Zo’n tweede accommodatie is nodig na het verdwijnen van de blaashal en omdat er zeker op termijn verdere tekorten dreigen aan ruimte voor binnensport. Combinatie op één plek heeft onder meer tot voordeel dat de kantine, kleedkamers en andere voorzieningen gecombineerd kunnen worden met die in de bestaande Sporthal Diemen. Bovendien staat het bestemmingsplan een tweede sporthal toe wat tijdverlies voorkomt. Daarnaast is de locatie goed bereikbaar en ontsloten voor auto- en fietsverkeer. Wel is het zo dat de handbalvereniging haar kantine en één buitenveld kwijt raakt. B&W vragen de raad nu 50.000 euro beschikbaar te stellen voor de verdere voorbereidingen. Dat geld komt dan uit een eerdere reservering van 4,25 miljoen voor de nieuwe sporthal. De Diemer sportwereld wordt verder actief betrokken bij het verder uitwerken van de plannen.