Diemen ondersteunt project duurzaamheid op basisscholen

Tijdens het Hummel Park Festival van basisschool Het Atelier heeft wethouder duurzaamheid Jorrit Nuijens een cheque van 5.500 euro uitgereikt. De gemeente maakt hiermee de ontwikkeling van de Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen mogelijk voor Diemense basisscholen. Nuijens: “Die Leerlijn maakt oplossingen voor de klimaatcrisis praktisch en laagdrempelig. De Leerlijn brengt het stimuleren van ‘verwondering’ school, thuis en de buitenwereld samen. Leerlingen kunnen dan samen met hun ouders nadenken over de vraag: ‘hoe gaan we de voorzieningen in de toekomst duurzaam voor elkaar krijgen?’’ Als leerlingen, docenten en ouders de leerlijn positief bevinden, dan komt deze voor alle Diemense scholen beschikbaar. Het Atelier in Diemen-Zuid wil voor deze verduurzaming graag een inspirerend en lerend middelpunt worden. Zo worden bijvoorbeeld gastsprekers uitgenodigd, wordt er een buurtkrant gemaakt en worden excursies georganiseerd naar duurzame hotspots. De school vindt het, net als de gemeente, belangrijk dat de verduurzaming zo gebeurd dat kinderen er spelenderwijs bij betrokken worden en samen oplossingen bedenken. Dat doet deze Wonderwel Leerlijn. Nuijens: “We zijn heel blij dat deze samenwerking tussen Wonderwel, Atelier en gemeente ook ouders praktische handvatten biedt. Zo gaat de gemeente op gezette tijden een duurzaamheidsspreekuur houden voor de ouders van de kinderen van het Atelier.’’