Stadsdeel Oost tegen plan biomassacentrale Diemen

Stadsdeel Oost vindt het plan om een biomassacentrale te bouwen in Diemen ‘een slechte want vervuilende oplossing’. Zo’n centrale stoot vele malen meer vervuilende stoffen uit dan kerncentrales, gascentrales of zelfs kolencentrales, constateert het dagelijks bestuur. ‘’Het bestaande IJburg maar ook de nieuw te bouwen wijken IJburg 2, de Krijgsman in Muiden en Leeuwenveld in Weesp liggen allen min of meer onder de rook van de nieuwe centrale. Dit zullen alle dichtbevolkte en kinderrijke buurten worden.’’ De stadsdeelcommissie wil daarom dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de herkomst en duurzaamheid van de beoogde biomassa, de uitstoot van ultrafijnstof en naar mogelijke alternatieven zoals geothermie of zonne-energie. Mocht de centrale er toch komen, dan wil Stadsdeel Oost ook betrokken worden bij het convenant dat de gemeente Diemen met Amsterdam, Almere en Nuon wil afsluiten over de te gebruiken houtpellets en de verdere voorwaarden. De commissie wil verder dat bewoners van Amsterdam-oost geinformeerd worden over de mogelijkheden om zienswijzen in te dienen.