Diemen geeft idee voor eigen middelbare school niet op

De gemeente Diemen laat onderzoeken waarom havo/vwo leerlingen en hun ouders te weinig belangstelling hadden voor de eigen middelbare school die in september in Diemen had moeten starten. Voor de school, een dependance van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, hadden zich wel genoeg leerlingen gemeld maar daaronder waren er niet genoeg uit havo/vwo om aan de gestelde criteria te voldoen. ‘’Om te onderzoeken welke voorwaarden nodig zijn, zodat op termijn wel een rendabele school kan worden gestart is in overleg met de OSB besloten opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de keuze van ouders en leerlingen uit groep 8 voor het vervolgonderwijs evenals de achterliggende redenen voor terughoudendheid van havo-vwo-leerlingen om zich in te schrijven voor OSDiemen,’’ verwoordt B&W. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Op basis van het onderzoek zal opnieuw worden gekeken naar het concept en de samenwerkingsrelaties. Voorlopig blijft het veld naast het Duran-sportcentrum in Diemen-Zuid nog wel gereserveerd voor een eventuele middelbare school.