Gemeente Diemen start onderzoek schoolkeuze Groep 8

De gemeente Diemen vraagt ouders van kinderen die momenteel nog in groep 8 zitten naar de achtergronden en motivatie van de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. Op de website www.diemen.nl is daartoe een vragenlijst opgenomen. Het anonieme onderzoek wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut. Het al eerder aangekondigde onderzoek past in de nog steeds bestaande plannen om in Diemen een eigen middelbare school te starten. ‘’De gemeente Diemen wil daarom goed op de hoogte zijn van wat belangrijk is voor Diemense leerlingen en hun ouders.’’ Eerder strandden de plannen voor een dependance van Open Schoolgemeenschap Bijlmer omdat zich weliswaar voldoende leerlingen hadden aangemeld maar er voor VWO/HAVO toch niet genoeg belangstelling bestond. ‘’Om te onderzoeken welke voorwaarden nodig zijn, zodat op termijn wel een rendabele school kan worden gestart, is in overleg met de OSB besloten opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar de keuze van ouders en leerlingen uit groep 8 voor het vervolgonderwijs evenals de achterliggende redenen voor terughoudendheid van havo-vwo-leerlingen om zich in te schrijven voor OSDiemen,’’ verwoordde B&W onlangs.